Izrada Strategije lovnog i ribolovnog turizma za sada ide prema planu

KARLOVAC – Strategija razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije je u izradi. Ona se izravno nadovezuje na nacionalnu strategiju, a trebala bi osigurati pozicioniranje naše županije na karti turističkih odredišta za lovni i ribolovni turizam.

U Nacionalnoj strategiji stoji da su primarni i sekundarni turistički proizvodi naše županije lov i ribolov, a Karlovačka županija će zahvaljujući svojoj Strategiji moći dobiti sredstva iz Fonda za razvoj turizma. Izrada strategije za sada napreduje prema planu, a u nju su uključeni Lovački savez Karlovačke županije, lovačke udruge, Eko Pan, Javna ustanova za zaštitu prirode, ribolovno društvo, privatni sektor, razne agencije, sve s ciljem što kvalitetnije izrade dokumenta.

Kroz mjesec dana rezultati ankete koju su ipsunjavale udruge bi trebali biti gotovi, a tada slijedi prikupljanje projektnih ideja te izrada akcijskog i financijskog plana.

Do početka rujna veći dio posla trebao bi biti završen, a Karlovačka županija zanimljiva je strancima, osobito Talijanima, Austrijancima, Njemcima, ali u posljednje vrijeme i Francuzima te Britancima.

Do početka Domovinskog rata upravo lov i ribolov bili su najvažnije turističke grane, podsjeća direktor Razvojne agencije Viktor Šegrt, a zadnjih nekoliko godina brojne kinološke i lovne manifestacije govore da turisti imaju interes, potrebno je ponuditi im konkretan proizvod, te ih tako ponukati da ostanu na našem području duže vremena. U planu je izrada aplikacije za mobilne telefone, koje bi lovcima i ribolovcima govorile što se i gdje može loviti, kaže Šegrt.