Odašiljač na Turnju digao buru i na Županijskoj skupštini

KARLOVAC – Baš kao i u utorak na Gradskom vijeću, izgradnja bazne stanice VIPneta bila je jedna od glavnih tema rasprava i na aktualcu današnje sjednice Skupštine Karlovačke županije.

SDP-ov Nikola Paulić prozvao je župana Ivana Vučića za primanje donacije ove telekomukacijske tvrtke za nekoliko kupališta na području Karlovačke županije. Iako je župan rekao da je osobno protiv izgradnje bazne stanice na Turnju, Paulić je inzistirao da bi župan trebao zauzeti čvrsti stav jer javnom zahvalom i prihvaćanjem donacije ujedno indirektno podržava ono što ta tvrtka gradi na Turnju. Župan je pak mišljenja da te dvije stvari ne treba miješati, kao niti donacije koje je ista tvrtka dala za razminiranje na području naše županije. Poručuje da je protiv odašiljača iako je primio te donacije, te da je spreman staviti svoj potpis na peticiju protiv njegove gradnje. Osim Paulića, pitanje na temu Turnja postavio je HDZ-ov Stjepan Turković, koji je od župana zatražio pomoć u borbi mještana protiv VIPneta. Za razliku od vijećnika oporbe, Turković je Vučićevim odgovorom, očekivano, bio zadovoljan.

Osim o odašiljaču na Turnju, na aktualnom satu postavljen je niz pitanja, od standardnih o održavanju insfrastrkture, preko Bjelolasice i NK Karlovca 1919 čija je budućnost bez perspektive, pa do legalizacije i gradnje druge faze nasipa u Gornjem Mekušju, za koji SDP-ov vijećnik Boris Ožanić smatra da se trebala graditi drugačijom dinamikom kako bi se izbjegli daljnji problemi mogućih poplava na stadionu i prostoru budućeg KAquariuma.