Vlč. Burja imenovan župnikom u Hrnetiću, novi rektor Nac. svetišta Sv. Josipa mons. Antun Sente

KARLOVAC – Prema dekretu kardinala Josipa Bozanića u lipnju i srpnju bilo je više imenovanja, premještaja i razrješenja u Zagrebačkoj nadbiskupiji. 

Župnici i upravitelji župa:

Vlč. Alojzije Burja razriješen je službe rektora Nacionalnog svetišta Sv. Josipa i župnika u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac te je imenovan župnikom u župi Sv. Martina biskupa u Karlovcu – Hrnetić.

Vlč. Marko Dujam razriješen je službe župnika u župi Sv. Martina biskupa u Karlovcu – Hrnetić te je stavljen u stanje mira.

Vlč. Dragutin Gereci razriješen je službe župnog vikara u Nacionalnom svetištu Sv. Josipa i u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac te je imenovan upraviteljem župe Pohoda B.D.M. u Vinagori i župe B.D.M. Kraljice mira u Marincima.

Mons. Antun Sente, ml. razriješen je službe župnika u župi Sv. Barbare u Zagrebu – Vrapče te je imenovan rektorom Nacionalnog svetišta Sv. Josipa i župnikom u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac.

Župni vikari:

Vlč. Anđelko Katanec razriješen je službe župnog vikara u župi Uznesenja B.D.M. i župi Sv. Nikole biskupa u Zagrebu – Stenjevec te je imenovan župnim vikarom u Nacionalnom svetištu Sv. Josipa i u župi B.D.M. Snježne u Karlovcu – Dubovac.

Vlč. mr. Vlado Mikšić razriješen je službe upravitelja župe Sv. Petra u Prišlinu te je imenovan pastoralnim suradnikom u župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu sa zadatkom da pripremi obranu doktorske teze.

Vlč. Ivan Zovko, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu.

Više možete pronaći na internetskim stranicama Zagrebačke nadbiskupije – www.zg-nadbiskupija.hr.