web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Božić: Ne odustajemo od projekta Muzeja na Turnju!

KARLOVAC – Vijest da projekt uređenja Muzeja Domovinskog rata na Turnju nije prošao na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, razočarala je nositelje projekta, a to je Gradski muzej Karlovac u suradnji s Gradom Karlovcem. Podsjetimo, radi se 25 milijuna kuna vrijednom projektu koji obuhvaća uređenje zgrade tzv. Hotela Kalifornija na Turnju, njezino opremanje i prenamjenu u muzejski prostor.

Iako nije prošao na natječaju od kojeg se mnogo očekivalo, projekt uređenja Muzeja Domovinskog rata na Turnju neće ostati samo na ideji i od njega se nipošto ne odustaje, ispričala nam je Hrvojka Božić, ravnateljica Gradskog muzeja Karlovac. Projekt se, pojasnila je, neće odvijati onim intenzitetom kako bi to bilo da je prošao na natječaju za novac iz EU, no na njemu se i dalje intenzivno radi onim sredstvima koja su trenutno na raspolaganju.

– Grad Karlovac je ove godine izvojio oko milijun kuna za obnovu, uređenje i restauraciju. Ministarstvo kulture osiguralo je 400 tisuća kuna. Ono što se trenutno događa na toj lokaciji je projektiranje muzejskih depoa koji će se nalaziti iza Kaliforije. Ovih dana završen je i projekt same izložbe koja će biti smještena u Kaliforniji. Oba projekta je financiralo Ministartvo turizma sa 260 tisuća kuna.U tijeku je također čišćenje i snimak stanja preostala dva ruševna objekta na lokaciji – kaže Božić.

Radi se i na restauraciji izloženih predmeta postojeće zbirke oružja i vojnih vozila Domovinskog rata, pa su tako ovaj tjedan na restauraciju otišli još jedan, inače treći po redu top na ovoj lokaciji, kao i kapa bunkera koji je služio kao zaštita bunkeru na Koranskom mostu. Uskoro kreću i prvi radovi na samoj zgradi Kalifornije.

– Jučer je završila javna nabava. U tijeku je odabir najpovoljnijeg ponuđača na prve radove na zgradi, koji će se satojati u učvrščivanju temelja, polaganju dijela vodovodnih i kanalizaijskih cijevi i konzerviranju postojećih zidova – pojasila je Božić.

U svakom slučaju, ne odustaje se od pretvaranja ove lokacije u suvremeni i atraktivni muzejski prostor. Kada se projekt biti dovršen teško je reći, a ovisit će naravno o uspjesima na budućim natječajima.

No treba reći i to da, iako je još daleko od finalne realizacije, Muzej na Turnju i u sadašnjem obliku privači turiste. Mahom su to strani turisti koji na ovoj lokaciji stanu na putu za more, a svake godine ih najviše upravo u srpnju i kolovozu.