web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Čistoća nastavlja s postavljanjem zelenih otoka

KARLOVAC – Karlovačka Čistoća još je 2007. godine započela s aktivnostima formiranja zelenih otoka, tako da su spremno dočekali početak provođenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Jedinice lokalne samouprave bile su dužne do 22. srpnja donijeti plan gospodarenja otpadom i započeti s organiziranim prikupljanjem odvojenih kategorija otpada i glomaznog otpada na kućnom pragu. Karlovac je zakonske odredbe ispunio.

Danas je na području grada postavljeno 55 posuda za papir, plastiku, staklenu ambalažu, tekstil te metalnu ambalažu. Ukupno postoji 101 zeleni otok i 204 lokacije s jednim ili dva kontejnera.

Tvrtka Čistoća provodi i čitav niz pilot projekata kako bi se pronašao najbolji model odvojenog prikupljanja otpada, a osigurano je i pet mobilnih eko otoka, a u sljedećih mjesec dana bit će postavljeno još 80 kontejnera za papir, plastiku i staklo te 300 kanti za papir i 300 vrtnih kompostera. Sav otpad sortira se u privremenoj sortirnici na Ilovcu.