web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Sastanak o obrani od poplava – brojni problemi, malo sredstava, no kritične točke će se riješiti

KARLOVAC – Problem poplava u Karlovcu je odavno poznat, a vodstvo Grada pokušava kroz sastanke s predstavnicima Hrvatskih voda aktualizirati problematiku sustava obrane od poplava. Zadnji sastanak obuhvatio je i mogućnost kandidiranja tog projekta prema fondovima Europske unije.

Dok se na dosadašnjim sastancima razgovaralo o mikro detaljima, zadnji sastanak bio je o cjelokupnoj Studiji obrane Karlovca od poplava, koja je generalno podijeljena u dva dijela: Kanal Kupa-Kupa i prokop oteretnog kanala Kupa – Korana kojim bi se vode prije ulaska u grad skrenule u Kupu. Što se kanala Kupa-Kupa tiče, Hrvatske vode i grad podržavaju izgradnju MHe, iako smatraju da to nije trajno rješenje, kaže zamjenik gradonačelnika Dubravko Delić. Razgovaralo se i o nastavku izgradnje nasipa od Hrnetića prema Brodarcima, a time bi bila završena lijeva obala.

Što se tiče prokopa Kupa – Korana i nasipa u Mekušju prijavljeno je prema Hrvatskim vodama, koje su naručile studiju i vjerojatno će cijeli projekt ići prema Fondovima EU. Ove godine Vodoprivreda će dovršiti radove na obali Trnskog gdje će ulazi biti zabrtvljeni i spriječit će se nakupljanje poplavnih voda na prometnici prema Drežniku.

Radna grupa analizirala je i mogućnost optimalizacije kamenog praga na ušću rijeke Korane u Kupu, jer studija predviđa branu na tom mjestu. Odrađen je i sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta o pothodniku na Ilovcu, ali i o poplavljenim cestama u Sajevcu i na Turnju.

Grad će aktivno rješavati probleme do završetka studije, a neke od točaka o kojima se raspravljalo trebale bi se naći u proračunu Hrvatskih voda za sljedeću godinu. Kao i uvijek problem su financijska sredstva, no kritične točke će svakako biti riješene u što skorije vrijeme, obećaje Delić. Radi se prije svega o Mekušju, Mostanju i Logorištu, a kada će to biti preostaje nam vidjeti.