web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Županija s 12,5% sufinancira prijevoz srednjoškolaca

KARLOVAC – Karlovačka županija sufinancirat će troškove međumjesnog javnog linijskog prijevoza učenicima srednjih škola na području Karlovačke županije u iznosu od 12,5 % od limita koji je utvrdila Vlada RH temeljem Odluke. Odlučeno je tako na sastanku kojeg je župan Ivan Vučić održao s gradonačelnicima i načelnicima s područja Karlovačke županije. Župan je ujedno sugerirao gradonačelnicima i načelnicima da se i oni aktivno uključe odnosno osiguraju minimalno 12,5 %, što je na sastanku većina i podržala.

– Ovime se Karlovačka županija među prvima aktivno uključila u provođenje spomenute Odluke i osigurala svojim učenicima i njihovim roditeljima veliku pomoć u smanjenju troškova prijevoza učenika srednjih škola. Gradonačelnici i načelnici pohvalili su žurnu inicijativu župana na temu predmetne problematike. To je još jedan dokaz da Karlovačka županija doživljava financiranje školstva i mladih ne kao trošak, nego kao investiciju u budućnost, stoji u priopćenju koje nam je stiglo iz županije.

Ujedno je u sklopu sastanka župan priopćio gradonačelnicima i načelnicima da će jedinicama lokalne samouprave kod kojih je proglašena elementarna nepogoda biti doznačen dio potpore u okviru vlastitih mogućnosti. Predviđeni iznos koji će Županija iz proračuna sufinancirati je 300.000 kuna.