web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Promjene u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama

KARLOVAC – Od 5. kolovoza na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je većinom o nekim tehničkim preinakama Zakona, no ipak postoje odredbe kojih do sada nije bilo. Tako primjerice na mobitel ne smijete pričati ni za vrijeme vožnje biciklom jer u protivnom ćete biti kažnjeni novčanom kaznom od 500 kuna.

– Prva od važnijih promjena je ona o sigurnosnom pojasu za djecu. U starom Zakonu govorilo se o godinama djece, a u novom se sada govori o visini djece. Tako u vozilima koja imaju najviše 8 sjedala i koja imaju sigurnosne pojaseve, ne smiju se prevoziti djeca niža od 150 cm ako nisu smještena u sigurnosnoj sjedalici. No postoje iznimke za djecu višu od 135, a manju od 150 cm, ukoliko su pravilno vezana, kazao nam je voditelj Službe policije PU karlovačke Jure Pavlinić.

No postoje iznimke i kod vezanja pojasa za odrasle osobe, ukoliko to ne mogu učiniti zbog zdravstvenih razloga, ali su dužne imati medicinsku dokumentaciju. Tu se još čeka ministarstvo zdravlja da propiše pravilnik prema kojem će biti poznati zdravstveni razlozi zbog kojih se ne morate vezati.

Vozačka dozvola po novom se izdaje na rok od 10 godina, najduže do 65. godine. Kod isteka, osobe koje imaju ograničenje moraju ponovo na liječnički pregled, kao i osobe iznad 65 godina bez obzira na ograničenje. Novosti ima i u odjavi vozila.

– Novi vlasnik koji kupi vozilo ili dođe u njegov posjed darovnim ili nekim drugim ugovorom, dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila, registrirati ga na svoje ime ili odjaviti. Ako to ne učini MUP će na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano rješenjem ukinuti registraciju vozila, pojašnjava Pavlinić.

Prvu registraciju dužni ste obaviti u mjestu prebivališta, dok produženje možete bilo gdje u Hrvatskoj. Za izazivanje prometne nesreće, kazna je uz one za prekršaj tisuću kuna ako je materijalna šteta, a dvije tisuće ako ima ozlijeđenih osoba. S tim da kazne do dvije tisuće kuna možete platiti na licu mjesta, dakle ukoliko ste izazvali prometnu nesreću samo s materijalnom štetom.