Strategije razvoja za općine nisu obavezne, no dobro ih je imati zbog EU fondova

KARLOVAC – Iako nisu zakonska obaveza za općine, Razvojne strategije jako su bitne za povlačenje novca iz europskih fondova. Na području naše županije većina općina i gradova prepoznala je tu važnost i krenula u izradu Strategija, dok su ih poneki i završili.

Razvojne strategije bitne su za jedinice lokalne samouprave, osobito za gradove, sve strategije moraju se uklopiti u krovnu županijsku, koja pak mora biti usklađena s nacionalnom. Razvojna agencija Karlovačke županije Karla jedina je u državi kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave, a kroz zajedničke razgovore uspjela se podići svijest o važnosti strategija razvoja. Općina Rakovica izradila je razvojnu strategiju, a općine Draganić, Saborsko, Krnjak, Lasinja i Ribnik su u procesu izrade. Dok neke općine koriste usluge Karle, druge imaju privatne konzultante.

Kako je naša županija ¾ ruralna, Strategija je bitna i za općine koje pokrivaju taj prostor, smatra direktor Razvojne agencije Viktor Šegrt. Za izradu Strategije treba određeno vrijeme, a često se događa da se radne skupine u pojedinim općinama prepiru oko nekih nevažnih stvari, a najbitnije je zapravo dogovoriti strateške ciljeve odnosno mjere na temelju kojih će biti napravljena projektna baza.

U općinama i gradovima moraju biti svjesni da se projekti moraju uklapati u Strategije kako bi bilo moguće njihovo financiranje iz EU fondova. Gradovi na području županije također su ozbiljno shvatili taj posao, Karlovac je tu otišao najdalje, no i ostali su krenuli u izradu, radi se i na novoj županijskoj strategiji. Savjet je da se u izradu uključi što više dionika.

Troškovi izrade strategije se ne mogu točno odrediti,a Karla je na pomoći svim jedinicama lokalne samouprave tehničkom pomoći, kaže Šegrt.