web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Kreće izrada Strategije razvoja Karlovačke županije

KARLOVAC – Strategija razvoja važan je dokument za svaku županiju, jer iz nje je moguće ostvarivati projekte odnosno kandidirati ih prema europskim fondovima. Strategija koja je bila aktualna do ove godine nažalost nije ostvarena kako je planirano, bilo je predviđeno povući milijardu i 176 milijuna kuna iz raznih fondova, a ostvareno je tek 63 milijuna 805 tisuća kuna.

Stara strategija dobro će poslužiti pri izradi nove koja je krenula, iako na nacionalnom nivou još uvijek nije donesen ovakav dokument. U županiji i Razvojnoj agenciji stoga se ravnaju prema 11 tematskih ciljeva europske unije. Župan Ivan Vučić ističe i nezadovoljstvo što se radi županijska strategija, a istovremeno se priča o ukidanju županija.

Strategija želja, tako sam župan naziva ovu koja je prestala važiti tako će većim dijelom biti preslikana i u sljedeće razdoblje, a hoće li od nje biti koristi tek ćemo vidjeti, jer konačno vrijedit će do 2020. godine. Za sada se u izradi ravnaju prema Zakonu o regionalnom razvoju.

Planira se pametan razvoj, odnosno povećavanje zapošljavanja, više ulaganja u istraživanje i razvoj tehnologije, jačanje ljudskih kapaciteta i zaštitu okoliša, a poseban naglasak je na razvoju ruralnog područja i poljoprivrede.

No, činjenica je da se izrađuje Strategija koja mora biti usklađena s nacionalnom, koja pak nije izrađena, a kada će biti još se ne zna, postavlja se pitanje čeka li nas opet isti problem kao i dosadašnjih godina – do novca iz Europskih fondova će biti teško doći jer dokumenti koji su za to potrebni ne postoje.