web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Sve je spremno za novu ogrjevnu sezonu – preprodaja ogrjevnog drveta onemogućena?

KARLOVAC – Na području Uprave šuma Karlovac u tijeku je uklanjanje starih stabala, ali i obnova šumskog fonda, ovo su uobičajene aktivnosti, no već se polako priprema i nova ogrjevna sezona. Prošlih godina velika se borba vodila s preprodajom ogrjevnog drveta, a pokušali smo saznati kakva je situacija na karlovačkom području.

Uprava šuma još uvijek u ljetnom periodu poslova, rade se proredi, sjeku se mlade sastojine, obavljaju se uzgojni radovi, njega mladih šuma, a pripreme su i za skupljanje žira. Uklanjaju se i stabla takozvani sušci koji su izvor štetnika i bolesti, priča upravitelj karlovačke podružnice Hrvatskih šuma Davorin Andrijašević.

Što se tiče prodaje u Hrvatskim šumama postoje tri načina za kupnju trupaca i prostornog drveta. Najveći udio prodaje ide temeljem ugovora, što ove godine ide malo sporijom dinamikom zbog loših vremenskih uvjeta. Druga vrsta prodaje je putem licitacija, nakon objave natječaja te konačno maloprodaja ogrjevnog drveta za stanovništvo.

U svakoj šumariji ljudi mogu doći i uplatiti drva, ali isključivo za vlastite potrebe, svaka preprodaja predstavlja kazneno djelo jer se radi o cijenama koje su nešto niže od tržišnih. Ti problemi se događaju, ali kontrole koje provodi carina onemogućuju preprodaju, kaže Andrijašević.

Ljudi uglavnom kupuju za svoje potrebe, ali događaju se i krađe drveta u šumama pod nadzorom Uprave šuma, što se uredno prijavljuje policiji, kaže Andrijašević.

Glavni posao Uprave šuma je uvijek uzgoj šuma, a sječa je u tom cilju, odnosno da šume ostanu stabilne, mlade i zdrave. Gospodarske šume su one koje su i oku lijepe, dodaje Andrijašević. Stoga je potrebno očuvati ih za generacije koje dolaze.

suma_radovi1