Uskoro 14 novih kontejnera za tekstil

KARLOVAC – Grad Karlovac će uskoro postaviti 14 novih kontejnera za sakupljanje tekstila. Do 19. rujna je otvoren natječaj za davanje u zakup zemljišta za postavljanje kontejnera, i to u 10 gradskih četvrti.

Po dva kontejnera bit će postavljena na zelenim otocima na Baniji, Rakovcu, u Luščiću i Grabriku, te po jedan na Gazi, Dubovcu, u Zvijezdi, Drežniku, Novom centru i na Švarči. Početna zakupnina iznosi 3,00 kune po lokaciji na dan, a javne površine na svim lokacijama daju se u zakup na rok od 5 godina.