Nordijski hodači sve brojniji

KARLOVAC – Nakon obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana, i aktivnosti vezanih uz taj dan, u petak 12. rujna sekcija nordijskog hodanja Matice umirovljenika Karlovca imala je dva značajna događanja. Redovitu Izvještajnu skupštinu te odlazak u Kamanje gdje su se družili sa članovima tamošnje Matice umirovljenika.

Na redovitoj Izvještajnoj skupštini predsjednica sekcije Darinka Marijanić navela je da je broj članova porastao na 45 aktivnih članova, a svi članovi prošli su edukaciju osnovnih tehnika nordijskog hodanja. Ddala je da se članstvo i dalje kontinuirano usavršava na treninzimna prilikom redovnih hodanja.


Održano je i nekoliko prezentacija nordijskog hodanja uz video prikaz i praktično objašnjavanje ne samo tehnike, nego i svih činjenica dobrobiti nordijskog hodanja na zdravlje pojedinca. Prezentacije su održane u prostorima Matice umirovljenika Karlovac, Kamanju, Malim Dragama, Domu za starije i nemoćne “Sv. Antun”, Gradskoj knjižnici i ispred Gradskog kazališta Zorin dom. Sekcija je organizirala i nekoliko izleta, tako da su do sada putovali i hodali u Fužinama, Ogulinu, Kamanju, Pokuplju, Opatiji, Crikvenici, Samoboru i Jastrebarskom.

mu2

Osim izleta sekcija je održala i manifestaciju „PIKNIK NA KUPI“, te je sudjelovala na prigodnim lokalnim manifestacijama kao što su „Dani srca“ te Međunarodni dan starijih osoba. Također je organiziran posjet Socijalnoj samoposluzi gdje su članovi sekcije osobno darivali prehrambrene i ostale potrebite artikle. Kao najznačajnija aktivnost u protekloj godini ističe se organizacija „Festival nordijskog hodanja i pješaćenja u Karlovcu – gradu susreta“. Festival je organiziran povodom Svjetskog dana Nordijskog hodanja 22. svibnja, a održan je 24. svibnja te je uspješnom organizacijom u Karlovac došlo 280 „hodača“ iz Karlovačke županije, Zagreba, Osijeka, Oroslavlja, Rijeke i Čakovca. Za potrebe Festivala uređene su i označene staze u duljini 1,5, 4, 6, i 11 kilometara, te su ucrtane u kartu Karlovca, objavljene na stranicama Turističke zajednice grada Karlovca, i ostaju za trajnu upotrebu.

mu4

U planu programa za sljedeću godinu sekcija ima edukaciju voditelja nordijskog hodanja, povećanje broja članova, edukaciju novih članova osnovnim tehnikama nordijskog hodanja, prezentiranje nordijskog hodanja u cilju širenja u lokalnoj i široj zajednici za sve dobne skupine.

mu3

Nakon održane godišnje skupštine „hodači“ su se uputili u Kamanje, gdje su sudjelovali u programu povodom obilježavanja dana Općine, te su sa članovima Matice umirovljenika Kamanje odhodali dvije predviđene trase.