Požurite s prijavama štete – vremena imate do 23. rujna!

KARLOVAC – U roku od osam dana nakon proglašenja elementarne nepogode svi koji su pretrpjeli štetu moraju istu prijaviti Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta, odnosno najkasnije do 23. rujna. Nakon toga Povjerenstvo će obići teren i u roku od 50 dana od početka elementarne nepogode izraditi konačno izvješće koje će biti dostavljeno Županijskom povjerenstvu.

Obrasce za prijavu štete (obrazac EN-P) možete preuzeti osobno u prostorijama gradske uprave Grada Karlovca, Banjavčićeva 9 ili na Internet stranicama Grada Karlovca www.karlovac.hr te kod Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Na obrascu obavezno treba upisati OIB računa i zaokružiti vrstu štete dok je kod šteta na poljoprivrednim dobrima potrebno ispuniti isti obrazac prema uputama koje možete dobiti prilikom preuzimanja obrasca.

Za nekretnine koje nisu bile poplavljene u veljači preporučuje se priložiti Posjedovni list ili Zemljišno knjižni izvadak, ali to nije potrebno u fazi prijavljivanja.

Pravne osobe uz prijavu moraju podnijeti izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu, iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju od osiguranja, fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete, kopiju registracije tvrtke, dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj poplavom te izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete.

Prijave zaprimljene nakon 23. rujna neće se uzimati u obzir osim u opravdanim slučajevima.

Prijave se predaju u Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, prizemlje – Pisarnica radnim danom od 7 do 18 sati, a neradnim danom (20. i 21. rujna) od 9 do 15 sati.

Više informacija možete dobiti na brojeve 628 111 ili 628 223