web karijera 1160*120
web struka 1160*120

Devetnica u Karlovačkom dekanatu – sve završava hodočašćem na Udbinu 27. rujna

KARLOVAC – Kako bi se vjernici što više povezali u molitvi, kroz svetu misu i klanjanje, svećenici karlovačkog dekanata organiziraju Devetnicu.

– Kako je papa Franjo u dokumentu “Radost Evanđelja” napisao: “Ne dopustimo da nam se ukrade nada i zajedništvo”, pozivamo sve vjernike da kroz žrtvu dolaska i odvojeno vrijeme dođu u župu kad je ondje predviđena sveta misa i klanjanje na tu nakanu da ostanemo postojani i vjerni Isusu i Mariji. Znakovito je da su se velike kiše, a zatim i odroni i poplave dogodile pred Snježnu Gospu, Veliku Gospu i Ime Marijino. I da se na Dubovcu kraj crkve Gospe Snježne u tim klizištima našla baš četvrta postaja križnog puta – Isus susreće svoju svetu Majku. Svakako se priključite i hodočasničkom hodu na Udbinu i ondje završimo Devetnicu s križnim putem i svetom misom, pozivaju iz Dekanata.

Raspored svetih misa i klanjanja je sljedeći:

19. 09. – župa Švarča – u 17 sati misa, poslije klanjanje

20. 09. – župa Banija – u 19 sati misa, poslije klanjanje

21. 09. – župa Kamensko – u 11 sati misa, poslije klanjanje

22. 09. – župa Mahično – u 11 sati misa – u župi je dan klečanja – mogućnost klanjanja od 10 do 17 sati

23. 09. – župa Novi centar – u 19 sati misa, poslije klanjanje

24. 09. – župa Hrnetić – u 18 sati misa, poslije klanjanje

25. 09. – župa Dubovac – u 18.30 sati misa, poslije klanjanje

26. 09. – župa Rečica – u 18 sati misa, poslije klanjanje

27. 09. – župa Presvetog Trojstva – hodočašće na Udbinu. Ondje u 9.30 sati križni put, zatim sveta misa i završni blagoslov s Presvetim.