Jelić: Nećemo vratiti državi 22 milijuna kuna, želimo ih uložiti u sanaciju štete od poplava

KARLOVAC – Nećemo vratiti državi 22 milijuna kuna i to vam kažem pod punom svojom odgovornošću, kazao je gradonačelnik Karlovca Damir Jelić na današnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Naime različitim izračunima povrata poreza Gradu, država tvrdi da se preračunala za 22 milijuna kuna, mi tvrdimo da nije, da je to novac koji nama pripada. Grad je kao krajnji rok za povrat 22 milijuna dobio 30.rujna, no gradonačelnik kaže kako ih neće vratiti već će taj novac biti vijećnicima predložen u proračunu za sanaciju poplava.

– I to sanaciju onih šteta koje je država bez vlastite inicijative inicirala i kao tako će biti predloženo vama da približno u ta 22 milijuna kuna probamo barem dio stvari sanirati. Normalno je da će mo moliti državu i tražiti da nam iziđe u susret jer ovo je jedna specifična situacija koja ima katastrofalne razmjere, pojasnio je gradonačelnik.

Kako je situacija u Karlovcu što se rijeka tiče model spojenih posuda odnosno ako se na jednom dijelu nešto napravi po pitanju obrane od poplava, a na drugom ne, upravo će taj drugi dio biti poplavljen, stoga gradu treba pet elemenata koji se moraju paralelno raditi kako nas ne bi plavilo. To su dovršetak nasipa u Gornjem Mekušju, oteretni kanal Korana Kupa, dovršiti 10% zida uz Kupu u gradu, vodno-energetska stepenica Brodarci i lijeva obala Kupe nizvodno od grada. Hrvatske vode su te koje moraju odraditi sve projekte, kazao je gradonačelnik te ujedno apelirao na ravnatelje obrazovnih ustanova da potaknu djecu da se i ona uključe u uplatu sredstava na poseban donacijski račun kojeg je grad otvorio za sanaciju šteta, pa makar i sa jednom kunom. Jer svaka nova kiša, novi su problemi za cijeli grad, a ne samo za one koji žive uz rijeke.