Jasmina Milovčić nova je ravnateljica knjižnice – potvrdilo je karlovačko Gradsko vijeće

KARLOVAC – Nakon dugotrajne rasprave, gradsko vijeće je sa 14 glasova za potvrdilo prijedlog Upravnog vijeća o imenovanju Jasmine Milovčić ravnateljicom Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić. Prema mišljenju stručnog vijeća ona je predala najbolji program rada za iduće četverogodišnje razdoblje u kojem između ostalog stoji kako će ojačati ljudske kapacitete knjižnice, rad s djecom i mladima, pojačati izdavaštvo, osmislila je nove programe za bebe, slijepe i slabodivne osobe, osobe treće životne dobi, a rad će temeljiti na inovacijama.

No sve to čini se nije bilo bitno oporbi koja se pak u raspravi jedino uhvatila za proceduru izbora, za koju su tvrdili da je nelogična.

– Uloga vijećnika nije izabrati ravnatelja već potvrditi ili ne prijedlog Upravnog vijeće. Ono je to koje natječaj provodi i odabire jednog kandidata kojeg predlaže stučnom vijeću. Stručno vijeće daje svoje mišljenje i sve zajedno se dostavlja Gradskom vijeću koje glasa za ili protiv, pročitala je Zakon o knjižnicama na Gradskom vijeću pročelnica UO za opće poslove Marija Jelkovac.

O proceduri i njenoj logici gradski vijećnici ne bi trebali raspravljati jer je nemaju mogućnost promijeniti, znamo da zakone donosi Sabor. Vijećnici sada jedino mogu uzeti program rada novoizabrane ravnateljice i pratiti njegovo ostvarenje.