Sastanak gradonačelnika Jelića i predstavnika mještana – nasip u G. Mekušju je broj jedan problem

KARLOVAC – Pitanje nasipa u Gornjem Mekušju je za sada broj jedan problem i iz tog razloga će gradonačelnik Jelić posebno razgovarati s direktorom Hrvatskih voda Ivicom Plišićem. Od Hrvatskih voda će se zatražiti podaci o tome koje kanale, propuste i odvode na području Karlovca će preuzeti za čišćenje, jer su neočišćeni kanali bili jedan od problema na području Gradske četvrti Turanj, te što je sa nastavkom radova na izgradnji rasteretnog kanala, neki su od zaključaka današnjeg sastanka karlovačkog gradonačelnika i predstavnika mještana Turnja i Gornjeg Mekušja.

Bio je to prvi u nizu sastanaka koje će ovog tjedna gradonačelnik održati sa građanima koji su nastradali u posljednjim poplavama, a sve sa ciljem dogovora o daljnjim aktivnostima za sanaciju šteta od poplava i sprečavanja da se poplave ovakvih razmjera ponove u Karlovcu.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici karlovačkih podružnica Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta i Hrvatskih šuma.

Osim toga, svi problemi s kojima su suočeni stanovnici dijela grada koji je bio poplavljen, bit će dostavljeni nadležnim državnim institucijama (Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Hrvatske šume) i gradonačelnik će im zadati rok u kojem se očekuju razgovori na državnoj razini, te dogovor o rješavanju problema.

Gradonačelnik Damir Jelić želi da se što prije nađu rješenja, a Grad će učiniti sve što je u mogućnosti da se građanima pomogne i da se grad zaštiti od poplava.