Budući dizajneri učili o odnosu sadržaja i forme

DUGA RESA – Udruga za društveni razvoj KA-MATRIX u suradnji s udrugom Platforma 9.81 iz Splita i Srednjom školom Duga Resa organizirala je radionicu dizajna pod nazivom Iz sadržaja u formu. Radionica se sastojala od predavanja, predstavljanje aktualnih projekata i međusobne suradnje arhitektonsko-dizajnerskog dvojca arhitekta Antuna Sevšeka i dizajnera Damira Gamulina, a učenici su se okušali i u praktičnom radu.

Budući dizajneri iz dugoreške Srednje škole imali su danas priliku pobliže propitati odnos forme i sadržaja odnosno kako odabir sadržaja i njegovog međuodnosa stvara osnovu svakog dizajna. Ova radionica održana je u sklopu projekta Nova kultura _ Hibridni grad 014. karlovačke udruge KA-MATRIX.

Današnja radionica održana je u sklopu Urbanističke početnice, platforme za edukaciju javnosti o organizaciji prostora. Cilj djelovanja Urbanističke početnice je prijenos znanja o socijalnim, ekonomskim, ekološkim, estetskim i etičkim implikacijama organizacije životnog prostora, te osnaživanje građana za sudjelovanje u procesima organizacije prostora.

Kroz ovaj program, kažu organizatori, žele povezati nove tehnologije i praksu, aktivno promišljanje prostora/urbanizma, umjetnike i stručnjake iz više hrvatskih gradova i lokalnu civilnu i kulturnu scenu uz uključivanje javnih ustanova i javne uprave. Projektom se također želi i potaknuti aktivno zagovaranje i djelovanje za korištenje javnih prostora u društvene i kulturne svrhe kako bi se doprinijelo razvoju lokalne kulturne scene i grada.