Carpe Diem prepoznat u Europi; idućih 10 mjeseci mlada volonterka iz Francuske boravi u Karlovcu

KARLOVAC – Udruga Carpe Diem sve više jača svoju međunarodnu suradnju diljem Europe. Osim sudjelovanja na mnogobrojnim edukacijama i projektima diljem EU od ovoga tjedna, pa narednih deset mjeseci u Karlovcu će u sklopu Europske volonterske službe volontirati mlada Francuskinja. Ovo je dodatni dokaz o značaju projekata udruge Carpe Diem za Karlovac i informiranosti mladih pošto će volonterka sudjelovati u radu Info centra za mlade Karlovačke županije te promovirati mogućnosti za volontiranje u Europi. Udruga Carpe Diem prošli je tjedan sudjelovala i na seminaru Grada Barcelone i Gradskog vijeća mladih Barcelona o nezaposlenosti, a naučeno znanje će primijeniti u svom radu.

Udruga Carpe Diem sudjelovala je na seminaru “One step beyond against unemployment” u organizaciji Grada Barcelone i Gradskog vijeća mladih Barcelona na kojem je sudjelovalo 20 predstavnika Gradskih vijeća i udruga iz Škotske, Bugarske, Rumunjske, Italije, Turske i Hrvatske koji rade s mladima i koji su zainteresirani za razmjenu dobre prakse na području nezaposlenosti mladih. Cilj seminara je poboljšati kvalitetu rada organizacija na lokalnom i međunarodnom nivou, ojačati i uspostaviti buduću suradnju kroz razmjenu ideja, alata i metodologije na području nezaposlenosti mladih. Na seminaru su predstavljeni projekti svih organizacija pa tako i udruge Carpe Diem koji su realizirani u protekle dvije godine. Predstavljeni su projekti koji su provedeni s ciljem jačanja kompetencija mladih za bolju zapošljivost poput “Klub mladih nezaposlenih”, “Klub mladih poduzetnika” “Collaborative comsumption – new tool for youth work” te novi projekt “Job club for youth unemployed” koji će započeti s provedbom u studenom. Na seminaru je uspostavljena suradnja na novim projektima sa organizacijama iz Bugarske i Turske, a naučeno znanje će biti primijenjeno u budućim projektima Udruge.