cacib1

Maradin: CGO Babina Gora bit će u funkciji do kraja 2018. godine

KARLOVAC – Iako je još uvijek nepoznato kada će započeti konkretni radovi na izgradnji budućeg Centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije Marinko Maradin siguran je da će Centar biti dovršen u zakonom predviđenom roku.

– Imamo lokacijsku dozvolu, ona je pravomoćna. Za pristupnu cestu dobivena je građevinska dozvola. Dobivena je i dozvola za priključnu infrastrukturu, raspisan je natječaj i odabran izrađivač za studiju izvedivosti. Pripremljeni su natječaji za pretovarne stanice i natječajna dokumentacija za fondove. Centar će biti u funkciji i prije zakonom utvrđenog roka, a to je kraj 2018. godine – kaže pročelnik Marinko Maradin.

Do kraja 2018. godine, osim same gradnje Centra za gospodarenje otpadom, predstoji i velik posao zatvaranja i sanacije svih postojećih odlagališta, što je zadaća na koju se Hrvatska obvezala pristupajući Europskoj uniji.

Iako je izgradnja odlagališta na Babinoj Gori sada već gotova stvar i pitanje datuma, dio javnosti, unatoč svim uvjeravanjima da taj projekt neće negativno utjecati na okoliš, i dalje je sumnjičav. Tim građanima Maradin je poručio da mu se jave i da će za njih biti organiziran posjet sličnom centru u Celju ili nekom drugom gradu u Europskoj uniji.

Hoće li, kao što glase obećanja, izgradnjom ovog centra biti trajno riješen problem odlaganja otpada i osigurano njegovo održivo zbrinjavanje ili će se, kao što već godinama upozorava dio građana, pokazati da je riječ o promašenoj lokaciji zbog uzvodnog položaja i daljine od grada Karlovca, pokazat će vrijeme.