Karlovac treći grad u Hrvatskoj koji je izradio Strategiju kulturnog razvoja

KARLOVAC – Karlovac ima bogatu kulturnu povijest i baštinu stoga ne čudi da je upravo naš grad treći u Hrvatskoj koji je izradio Strategiju kulturnog razvoja. Ovaj dokument temelj je za razvoj kulture Karlovca u sljedećem desetljeću, a Gradsko vijeće jednoglasno ga je usvojilo još u travnju ove godine.

Iako je gospodarska situacija u cijeloj državi složena, a elementarne nepogode i klizišta na području grada prouzročile su velike štete ove godine, kulturu ne smijemo zanemariti jer upravo kultura je okosnica razvoja, istaknuto je prilikom predstavljanja strategije kulturnog razvoja. U planu je izrada Karlovačkog kulturnog kalendara za sljedeću godinu, kako bi se svi događaji u gradu našli na jednom mjestu.

Osim osnivanja karlovačkog kulturnog klastera ciljevi Strategije su očuvanje i revitalizacija kulturne baštine, razvoj i unapređenje kulturne infrastrukture, poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva i razvoj poduzetništva u kulturi, razvoj kulturnog branda te suradnja i partnerstvo na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rad u kulturi uvijek je poseban izazov jer potrebe i očekivanja uvijek su veća od trenutnih mogućnosti, no brojna događanja u gradu ipak govore kako se zajedničkim snagama uspjeti može, još samo da je više financijskih sredstava.