Od 9 sati redovne mjere obrane od poplave

KARLOVAC – Jutros u 9 sati Kupa je dosegla više od 700 cm, te su na snazi redovne mjere obrane od poplave. Vodostaj Kupe u Karlovcu u 9 sati je mjerio 704 cm, dok je Korana narasla na 682 cm. Obje rijeke tijekom noći i jutra rastu po 15-ak centimetara po satu.

Zbog vode na kolniku zatvorena je državna cesta D-23 kod Šeketinog Brda u Dugoj Resi, D-42 u Oštarijama kod Ogulina, te D-6 kod Okića. Zatvorena je i županijska cesta Oštarije – Zagorje Ogulinsko. Do daljnjega je zatvorena prometnica Veljun – Poloj, gdje je rijeka Korana još za prošlih poplava odnijela drveni most.