cacib1

Noćas počinje zimsko računanje vremena – spavamo sat vremena duže

KARLOVAC – Noćas počinje zimsko računanje vremena. Pomicanjem kazaljki sata za jedan sat unatrag vrijeme od 3 sata računa se kao 2 sata.

Također, prema Zakonu o sigurnosti o prometu na cestama, svi vozači moraju i danju paliti dnevna ili kratka svjetla. U suprotnom je kazna 300 kuna.

U željezničkom će prometu zbog pomicanja vremena s 3 sata na 2 sata tri putnička vlaka biti zaustavljena na sat vremena u kolodvorima u kojima se zateknu u skladu s voznim redom.

Prelaskom na zimsko računanje vremena mijenja se i način obračuna električne energije: viša tarifa traje od 7 do 21 sat, a niža od 21 do 7 sati.