Rijeke se sporo povlače, brojne ceste i dalje pod vodom

KARLOVAC – Vodostaji Korane i Kupe i dalje su u padu, no padaju polagano. Za rijeku Koranu na snazi su redovne, a za Kupu pripremne mjere obrane od poplava. Zbog vode na kolniku i dalje su zatvorene cesta u Šeketinom Brdu u Dugoj Resi, Ulica Mala Švarča-Logorište, Šišljavić-Donja Kupčina u Koritinji, Gornje Mekušje – Kamensko, te Vodostaj-Husje-Kobilić. Zbog propalog kolnika zatvorena je za promet cesta u Gornjim Priselcima.