Dva velika projekta ARZ-a: Dogradnja čvora Novigrad i proširenje dionice Zagreb – Karlovac

KARLOVAC – Čvor Novigrad je jedan od četiri najveća čvora u Republici Hrvatskoj, a od iznimne je važnosti za područje Karlovačke županije i za prometno povezivanje Hrvatske sa Slovenijom, odnosno Bosnom i Hercegovinom s druge strane. Prema najavama iz Autoceste Rijeka – Zagreb ovaj čvor kroz 15-ak mjeseci krenut će u dogradnju, čime će Duga Resa dobiti spoj s autocestom.

Prva etapa čvora Novigrad u promet je puštena 2012. godine, a radi se o najkraćoj vezi Hrvatske i Slovenije, ujedno i o najmlađem čvoru na AC Rijeka – Zagreb.

Inače naplatna postaja u Novigradu uz onu u Demerju najmodernija je u Hrvatskoj, potpuno ili djelomično automatizirana. Oko projekta je bilo i brojnih problema, podsjetio je direktor Sektora gospodarenja ARZ-a Miro Škrgatić, tako je trasa mijenjana čak tri puta.

Ovaj projekt, kao i onaj dogradnje autoceste Zagreb – Karlovac na šesterotračnu kandidirani su prema Europskoj uniji. Oba projekta dobila su zeleno svjetlo, a ovih dana bit će potpisan i ugovor s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture gdje će biti osigurana sredstva za rješavanje studija izvedivosti, kaže Škrgatić.

Ovaj projekt vrijedan je 180 milijuna eura, dok će za dokumentaciju biti potrebno izdvojiti oko milijun eura. Za dokumentaciju su osigurana sredstva.

Dok bi druga faza izgradnje čvora Novigrad mogla krenuti za 15-ak mjeseci, što se tiče AC Zagreb – Karlovac rokovi će biti duži, a bitno je reći i da će Karlovac dobiti novu naplatu, koja će se nalaziti oko kilometar i pol bliže prema Zagrebu, rekao je Škrgatić.