cacib2

15 tisuća kuna za projekt praćenja stanja populacija bijele rode

KARLOVAC – Jeste li znali da se u Karlovačkoj županiji nalazi oko 60 gnijezda bijele rode? Najviše ih je na području Pokupske doline. Jeste li znali da prosječni životni vijek bijele rode iznosi 25 godina? Da za vrijeme migracija lete čak do krajnjeg juga afričkog kontinenta – Južnoafričke Republike? Da su monogamna vrsta i da ako izgube parnera ostaju same? Jeste li znali da su zaštićene s nekoliko međunarodnih konvencija te da kazna za ubijanje rode iznosi 14.400 kuna? Sve te informacije, i još njih mnogo više, nalaze se u letku koji je izradila udruga za zaštitu okoliša i prirode Eko Pan, a koji je tiskan zahvaljujući sredstvima koje je udruga osvojila na natječaju “Svjetlo na zajedničkom putu 2014.” HEP grupe.

Na području Karlovačke županije stanje populacija bijele rode prati se od 2010. godine. Udruga Eko Pan do sada je to činila na volonterskoj bazi, a projekt je sada po prvi puta ostvario i financijsku podršku.

– Bijela roda prepoznata je kao potencijalno ugrožena vrsta i važan je indikator stanja okoliša, a upravo te činjenice odredile su aktivnosti koje će se nadalje provoditi u sklopu projekta. Ustanovljeno je da postoji potreba da se na području županije izradi točna baza podataka o lokacijama gnijezda, broju i stanju snijezda, da se izvrši prbbrojavanje na godišnoj razini kako bi se pratilo stanje populacija. Baza podataka je potrebna zbog uključivanja Karlovačke županije u nacionalni monitoring u svrhu izrade baze podataka na nivou Hrvatske. U Karlovačkoj županiji pokretač monitoringa je Javna ustanova Natura Viva, a Eko Pan se bavi praćenjem stanja populacije bijele rode – kaže Valentina Mesarić iz Eko Pana.

Budući da se većina gnijezda nalazi na električnim stupovima, veliku ulogu u projektu ima uspješna suradnja s HEP-om u svrhu izmještanja postojećih gnijezda kojima prijeti urušavanje.

15 tisuća kuna koliko je projekt dobio na natječaju udruzi će pomoći i da u zaštitu bijele rode uključi širu javnost. Između ostalog predviđeno je tiskanje brošure i održavanje edukativnih radionica u kojima će sudjelovati i škole.

Poruka za kraj glasi: U slučaju pronalaska rode ozlijeđene rode, rušenja gnijezda ili slične pojave, kontaktirajte JU Natura Viva, a ako u vašoj okolini primjetite novo gnijezdo, javite to udruzi Eko Pan.