Radovi na Starom gradu – Dubovac kao kulturno i turističko odredište

KARLOVAC – Više od milijun eura uloženo je u Stari grad Dubovac u posljednjih desetak godina, zlatna vremena bila su do 2007. godine, kad je tvrđava dobila novo krovište, a izvedeni su i radovi na kulama. Grad Karlovac u suradnji s Ministarstvom turizma nastavlja s radovima u okviru financijskih mogućnosti, tako je ove godine uloženo nešto više od pola milijuna kuna.

Radovi na Starom gradu trebali bi biti završeni do kraja godine, a trenutno se izvodi građevinski dio, tako su uklonjeni zidovi u potkrovlju, kako bi dubovačka tvrđa bila dovedena u reprezentativno stanje za održavanje kulturnih i turističkih manifestacija.

Zahvaljujući fondu za turizam resornog Ministarstva povučena su sredstva za obnovu, radi se o 400 tisuća kuna, na što je grad dodao svojih 160 tisuća.

Podsjetimo kako se podno starog grada pojavilo i klizište koje se približilo zidinama, no za taj problem trenutno nema financijskih sredstava.

Inače i uređenje Starog grada dio je veće priče o razvoju destinacije, a osim što bi u prizemlju trebao biti ugostiteljski objekt, na 1. katu nalazio bi se svojevrsni informativni centar, a na 2. katu vjerojatno smještajni kapaciteti.