KABA

Predstavnici Carpe Diema u studijskom posjetu Sloveniji

ČRNOMELJ/CELJE – S ciljem boljeg upoznavanja organizacija, razmjene iskustava i znanja u području rada s mladima te prenošenja dobre prakse, predstavnici udruge Carpe Diem boravili su u studijskom posjetu Sloveniji, točnije posjetili su Mladinski centar Bit iz Črnomlja te Mladinski centar Celje.

Tijekom posjeta u Črnomlju predstavnici Carpe Diema upoznali su se sa aktivnostima Mladinskog centra Bit, posjetili klub koji vode, načine upravljanja, izvore financiranja te dogovorili partnerstvo na projektu strateškog partnerstva na području nezavisne kulture mladih.

U Celju su se upoznali sa njihovim centrom za mlade, info centrom za mlade te hostelom kojeg vode. Prezentirani su njihovi projekti, aktivnosti, korisnici i volonteri te ideja o osnivanju hostela, njegovoj izgradnji i radu. Organiziran je i sastanak u Općini Celje sa predstavnikom Općine iz odjela za društvene djelatnosti koji ih je upoznao sa lokalnim politikama za mlade, načinu provedbe politika, financiranja te na koji način održavaju višegodišnju suradnju sa mladinskim centrom koja je rezultirala partnerstvom na izgradnji hostela.

carpe_diem_crnomelj