Još jedna u nizu tribina o budućnosti Hrvatskog doma

KARLOVAC – Budućnost Hrvatskog doma kao društveno-kulturnog centra trebalo bi gledati kao fuziju civilno-javnog partnerstva i to kroz suradnju Grada, mreže udruga i samih građana. Na Maloj je sceni tako održana javna rasprava na kojoj je predstavljeno više varijanti idejnih rješenja uređenja zgrade, rezultati istraživanja o potrebama u nezavisnoj kulturi, te predložene aktivnosti koje bi se provodile u budućem društveno-kulturnom centru.

U sklopu projekta Making space for active community na kojem je partnerska organizacija udruga Ka – Matrix održana je tribina na kojoj su uz predstavnike udruga prisustvovale i gradske pročelnice Martina Furdek Hajdin i Andreja Navijalić. Projekt je vrijedan 75 tisuća eura, a financiran je iz europskog socijalnog fonda u iznosu 60 tisuća eura.

Samo dijalogom je moguće pronaći najbolja rješenja, jer se pokazalo da dosadašnja praksa nije uspješna, a građani sami moraju aktivno sudjelovati jer konačno i projekt društveno kulturnog centra radi se zbog njih. Udruge za sada suradnju sa gradom ocjenjuju dobrom, jer zajednički je prostor Hrvatskog doma prijavljen na iskaz interesa kod Nacionalne zaklade u svibnju ove godine, kaže Denis Mikšić iz Ka – Matrixa.

Nakon tribine u planu je cijeli set radionica i komunikacije s građanstvom, od istraživanja do redefiniranja potreba. Cilj je da i sami građani shvate da ključ rješenja leži u suradnji, a što se tiče vremenskih rokova kad bi Karlovac mogao imati društveno – kulturni centar to je teško pretpostaviti, no sigurno je da se ništa ne događa preko noći i da će biti potrebno vrijeme da se stvari pokrenu, kaže Mikšić.