Sve manje rođenih; od 2010. godine primjetan pad broja poroda

KARLOVAC – Prema posljednjim istraživanjima, Hrvatska je prošle godine doživjela demografsku katastrofu. Naime, tijekom prošle godine, prvi put otkad se vode statistike sklopljeno je manje od 20.000 brakova, broj razvoda narastao je na gotovo 6.000, a rođeno je manje od 40.000 djece. Ako se ovaj trend nastavi ove godine, broj rođenih će pasti za gotovo tisuću, upravo koliko se svake godine rodi u karlovačkoj Bolnici.

U Karlovcu se posljednjih nekoliko godina rađa između 880 i 950 djece godišnje. No, svake godine taj broj je sve manji. U karlovačkoj Općoj bolnici nisu zadovoljni takvom statistikom, no, napominju da mjesta panici nema. Puno znači i podatak da naša bolnica ima i jedan od najmanjih postotaka perinatalne smrtnosti u Hrvatskoj.

– Do današnjeg dana u karlovačkoj Bolnici je bilo 855 poroda, odnosno rođeno je 867 djece. Uspoređujući ove podatke s 2013. godinom, nešto je bolja situacija, jer je u isto vrijeme prošle godine rođeno 846 djece. Uspoređujući ovogodišnje podatke s onima iz 2012. dolazi do obrnutog rezultata, jer je vidljiv pad broja poroda za čak 30. Pad broja poroda primjetan je još od 2010. godine, istaknuo je voditelj Službe za ženske bolesti i porode, dr. Željko Štajcer.

Uzrok smanjenja broja rođenih, pa tako i broja sklopljenih brakova stručnjaci pronalaze i u ekonomskoj krizi, koja već godinama nagriza društvo. Isto razmišlja i dr. Štajcer.

Usprkos ekonomskoj krizi i sve manjem broju poroda, karlovačka se Bolnica može pohvaliti jednim od najmodernijih rodilišta. Budući da je nekoliko liječnika na bolovanju, a neki su otišli raditi u inozemstvo ili u mirovinu, u rodilište uskoro stižu dva nova specijalizanta, koji bi svoje školovanje i rad trebali nastaviti upravo u bolnici na Švarči.

Iako su na razini države crne brojke sve manje, nadajmo se da se to neće odraziti i na demografsku sliku Karlovca. Konstantno ulaganje u stručno usavršavanje i modernizaciju odjela dio je koji mogu ispuniti bolnice, dok se onim puno većim problemom, a to je ekonomska kriza, moraju pozabaviti oni koji vode ovu državu.