Hoće li CGO Babina Gora biti završen do 2018.? Još nema ni studije izvodljivosti

KARLOVAC – Hrvatska će morati platiti ogromne penale ako Centri za gospodarenje otpadom ne budu u funkciji do 2018. godine, poručuju iz Udruge za zaštitu okoliša Karlovac. Pitaju se koja je sudbina Centra na Babinoj Gori koji se čak nije našao ni na Vladinom popisu projekta za financiranje iz fondova EU.

Zašto se Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora nije našao na Vladinom popisu projekata za financiranje od strane Europske unije? Je li možda razlog što je predviđena mikrobiolološka obrada otpada zastarjela tehnologija i Europska unija ne financira takve projekte? Pitaju se ovo predstavnici Udruge za zaštitu okoliša Karlovac koji za sadašnju situaciju odgovornim prije svega drže županijsku vlast. Smatraju kako je od početka projekta plan bio preseliti tehnologiju s Ilovca na Babinu Goru te se pitaju što je tvrtka Kodos radila posljednjih godina kada im je jedini uspjeh bio napraviti dokumentaciju za pristupnu cestu.

Neozbiljno je i od strane resornog ministra Mihaela Zmajlovića što je nedavno izjavio kako je trenutno projekt Babine Gore u fazi izrade studije predizvodljivosti. Što to točno podrazumijeva, pitaju se u Udruzi?

Još 20. prosinca 2011. godine prihvaćeni su objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za Babinu Goru, prema kojima je planirani vijek CGO 30 godina, a može primiti 100 tisuća tona otpada godišnje. Osim što u Udruzi smatraju kako je time Centar prekapacitiran jer se pitaju tko u Karlovačkoj županiji može proizvesti toliko otpada, upozoravaju kako je nakon dvije godine od donošenja ovog dokumenta bilo potrebno napraviti studiju izvodljivosti.

Na potezu je Ministarstvo koje ili mora prisliti Kodos da napravi potrebnu dokumentaciju ili je napraviti samo. Iako u Udruzi još uvijek smatraju kako je lokacija na Bbainoj Gori kriva, kažu i da se ne bi toliko bunili protiv same lokacije da su sigurni da će svi poslovi biti napravljeni kako treba, no i do sada učinjeno dokaz je suprotnoga.