Grad Ozalj objavio poziv za korištenje “Gradskih vrtova”

OZALJ - Grad Ozalj poziva sve zainteresirane da se prijave na korištenje “Gradskih vrtova” na zemljištu u blizini Etno parka na Trškoj cesti u Ozlju. Parcele su veličine od oko 100 kvadratnih metara, imaju osiguran prilazni put te navodnjavanje u ljetnom razdoblju. Ugovori o korištenju vrtova se sklapaju bez naknade. Za prijavu je potrebno popuniti obrazac koji se može preuzeti na službenim stranicama Grada (www.ozalj.hr) ili ga podići osobno u prostorijama Grada te dostaviti osobno, putem pošte na adresu Kurilovac 1, Ozalj, fax-om na broj 731-172 ili na e-adresu grad.ozalj@ozalj.hr.

Postupak dodjela parcele ide prema redoslijedu prijave, a “Gradski vrtovi” otvoreni su svima, bez ikakvih ograničenja, osim da se parcela koristi za poljoprivrednu proizvodnju.