Završio projekt “Demokracija, što je to?”

KARLOVAC – Projektom “Demokracija, što je to?” Udruga Carpe Diem htjela je osnažiti mlade te ih zbližiti s donosiocima odluka u Karlovačkoj županiji. Mladi često ne znaju artikulirati svoje potrebe, a političari ne slušaju glas Savjeta mladih koji često ostaje mrtvo slovo na papiru, a ne savjetodavno tijelo kako je to zamišljeno, kažu iz ove Udruge.

Projekt je počeo 1. rujna 2013. godine, a bio je namijenjen prvenstveno edukaciji članova Savjeta mladih, kao i onih koji djeluju kroz udruge kako bi se uspostavio dijalog sa donositeljima odluka koji rijetko slušaju mlade koji pak s druge strane teško artikuliraju svoje potrebe.

Ovaj projekt financiran je od strane Europske komisije kroz program Mladi na djelu, vrijedan je 12 tisuća eura, a okupio je članove Savjeta mladih Karlovačke županije te gradova Karlovca i Duge Rese, dok su ispred predstavnika donosioca odluka sudjelovali zaposlenici Karlovačke županije. Partneri Carpe Diema uz Karlovačku županiju na ovom projektu su bili Občina Šentjur i Razvojna agencija Kozjansko – Mladinski centar Šentjur.

Savjeti mladih trebali bi biti spona između mladih i političara, stoga je bitno educirati ih o aktivnom sudjelovanju u donošenju odluka. U sklopu edukacije mladi su tako imali prilike naučiti da u procesima savjetovanja moraju poštovati načela odgovornosti, transparentnosti te biti spremni na učenje i prihvaćanje drugačijih mišljenja, kaže voditeljica projekta Aleksandra Podrebarac.