Velik interes mladih za volontiranje u gradskoj upravi

KARLOVAC – Čak 114 mladih prijavilo se na natječaj Grada Karlovca za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Njih 32 sa srednjom stručnom spremom, 49 s višom i 33 s visokom stručnom spremom natjecat će se za godinu dana stjecanja radnog iskustva u gradskoj upravi.

Umjesto dosadašnjih 1600 za to će primati 2400 kuna mjesečno.

Obzirom na velik broj prijavljenih, čak i za ovu skromnu “plaću” moraju proći testiranje. Testiranje je započelo danas, kada su ispitima pristupili kandidati sa SSS. Sutra su na redu oni s VŠS, a u srijedu će se provjeravati znanje kandidata s VSS.