Karlovačka banka 2014. godinu završila s dobiti od 5,4 milijuna kuna

KARLOVAC – Karlovačka banka 2014. godinu završila je s neto dobiti od 5,4 milijuna kuna te je prekinut trend negativnog poslovanja, naime zadnji puta banka je s dobiti poslovala 2008. godine. Primarni ciljevi u ovoj godini su rast plasmana i depozita te intenziviranje procesa naplate i prodaje imovine stečene u zamjenu za nenaplaćena potraživanja.

Karlovačka banka tijekom prošle je poslovne godine prošla kroz tri dokapitalizacije u ukupnom iznosu od približno 132 milijuna kuna, promjenu vlasničke strukture te restrukturiranje, kaže član Uprave Marino Rade.

Nova visina temeljnog kapitala Banke je 156,7 milijuna kuna, a ukupni kapital na posljednji dan 2014. umanjen za gubitke tekućeg i nepokrivene gubitke prethodnih razdoblja je 133,6 milijuna kuna.

Istovremeno plasmani su u 2014. porasli za 312 milijuna kuna, odnosno za 47 posto, a u Banci su posebno zadovoljni porastom broja klijenata kako pravnih,tako i fizičkih osoba.

Udio preuzete imovine i materijalne imovine je i dalje visok i izonsi 7,6 posto ukupne aktive, ali je uočljiv trend smanjenja na obje pozicije, tako je u 2014. to umanjeno za 3,7 milijuna kuna.

Intenziviranjem procesa naplate, prodajom imovine stečene u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, povećanjem kreditnog portfelja novim plasmanima i daljnjom racionalizacijom poslovanja, očekujemo da će Banka uspješno poslovati u budućnosti, kaže Rade.