Problemi s realizacijom projekata MHE – većina lokacija ne obuhvaća sve kriterije i standarde

KARLOVAC / ZAGREB – Problemi trenutnog pristupa planiranju i gradnji malih hidroelektrana u Hrvatskoj bili su tema okruglog stola koji je održan u Zagrebu, a na njemu su među brojnim sudionicima bili i predstavnici karlovačkog Eko Pana. Cilj je bio potaknuti nadležne institucije na usvajanje dobrih praksi i preporuka Europske unije i međunarodnih organizacija.

Predstavljeni su problemi realizacije projekata malih hidroelektrana u Karlovačkoj županiji, jer većina planiranih lokacija ne obuhvaća sve kriterije i standarde koji bi se trebali sagledavati u ranoj fazi planiranja.

Govorilo se i o trenutnim izmjenama prostornog plana kao i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, koje se provode paralelno, ali u odvojenim postupcima, time se neće osigurati cjelovito sagledavanje mogućih negativnih utjecaja planiranih i postojećih zahvata na okoliš i prirodu, kaže Denis Frančišković iz Eko Pana.

Postavlja se i pitanje ekonomičnosti vođenja postupaka na taj način s obzirom da će se za svake pojedinačne izmjene prostornog plana raditi zasebne strateške studije utjecaja na okoliš, dodaje Frančišković.

Građani nisu dužni plaćati potencijalno loše odluke koje u budućnosti mogu prouzrokovati štetu i trošak na okolišu kao i na imovini građana Karlovačke županije kao što smo imali prilike vidjeti zadnjih godina tijekom rada HE Lešće, kaže Frančišković.

Kvalitetnom zaštitom prirode i okoliša pri gospodarenju vodama štitimo i našu budućnost jer iako su hidroelektrane obnovljivi izvori energije ne znači i održivi, jednom uništena staništa i vrste teško se mogu obnoviti, upozoreno je s okruglog stola.