KABA

Kardinal Bozanić: Samo onaj može zračiti sigurnošću, koji to nosi u srcu

KARLOVAC – Svečanim misnim slavljem kojeg je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, u Nacionalnom svetištu svetog Josipa proslavljen je blagdan ovog sveca, zaštitnika Hrvatske, Karlovca i očeva.

U svojoj propovijedi, kardinal Bozanić naglasio je kako nam je sveti Josip uzor jer se pouzdao u Boga, moramo tražiti ono što Bog od nas očekuje i vršiti volju Božju.

– Upravo to želim posebno staviti na srce mladima, naučite se u Boga pouzdavati, trebate se predati Božjem planu čak i onda kada vam to nije jasno, kada sve ono oko nas govori protiv. To je najbolji put za vas, poručio je kardinal.

Osvrnuo se i na Josipovu ulogu kao oca, jer otac je onaj koji daje sigurnost i ta sigurnost pomaže djetetu da raste, da napreduje u mudrosti i milosti.

– Dragi očevi, samo onaj može zračiti sigurnošću, koji nosi to u srcu i koji je na pravom putu, zaključio je kardinal Bozanić.

{rokbox album=|myalbum|}images/stories/vijesti/Sv.Josip_2015/*{/rokbox}