KABA

Objavljen javni poziv za upis u vrtić, predaja zahtjeva 7. – 28. travnja

KARLOVAC – Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavili su poziv za upis djece za sljedeću pedagošku godinu koja počinje u rujnu ove godine.

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu. U poludnevni program mogu se upisati djeca od navršene 3 godine. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Karlovca.

Obrazac zahtjeva za upis možete preuzeti na mrežnim stranicama www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr i www.karlovac.hr ili osobno u tajništvu gore navedenih dječjih vrtića.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Preslika izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja.

3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac se nalazi u prilogu zahtjeva)

4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

· dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje);

· potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju);

· preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata;

· preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta ( Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja);

· preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje);

· preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik pomoći za uzdržavanje;

· preslika Rješenja o skrbništvu za samohrane roditelje (ili Izjava ako je brakorazvodni postupak u tijeku – obrazac se nalazi u prilogu zahtjeva za upis);

· preslika Rješenja za udomiteljsku obitelj.

Zahtjeve treba predati od 7. do 28. travnja.