Zainteresirani ste za društveno poticanu stanogranju? Ispunite anketu!

KARLOVAC – Grad Karlovac provodi anketu o interesu građana za kupnjom stana u višestambenoj zgradi po programu društveno poticane stanogradnje (POS). Stan bi se mogao kupiti uz povoljniju kamatnu stopu na kreditna sredstva banaka s kojima Agencija za promet nekretninama ima poslovnu suradnju i uz obročnu otplatu na rok koji ne može biti duži od 31 godine.

Zainteresirani građani trebaju popuniti anketni upitnik na web stanici www.karlovac.hr ili ga podići u pisarnici zgrade Grada Karlovca, Banjavčićeva 9. Popunjene anketne upitnike zainteresirane osobe trebaju dostaviti na ovu adresu najkasnije do 30. travnja.

Ukoliko se pokaže dovoljan interes građana, Grad Karlovac će u suradnji s Agencijom za promet nekretninama utvrditi nastavak daljnjih aktivnosti na realizaciji programa društveno poticane stanogradnje.