6. Međunarodna likovna kolonija u Domu za odgoj djece i mladeži Karlovac!

KARLOVAC – 6. Međunarodna likovna kolonija, a 15. likovna kolonija od osnutka u ovoj ustanovi danas je započela. Ona je u ovih 15 godina prešla daleki i kvalitativni put, od početnih likovnih susreta sa slikarima iz Karlovca ona se pretvorila u nešto puno više. Najprije je osmišljena kao druženje slikara iz Karlovca sa djecom iz Doma za odgoj djece i mladeži kako bi im upotpunili slobodno vrijeme i olakšali boravak izvan matičnih obitelji. S vremenom je ta priča poprimila veće dimenzije, počeli su se pojavljivati slikari praktički iz srednjeg i mlađeg naraštaja, tako da su se u ovih 15 godina svi slikari vidjeli na Karlovačkoj likovnoj sceni. Postepeno su dolazili i slikari iz drugih sredina: Zagreba, Zaprešića, Zaboka, Samobora, Varaždina, Dubrovnika, Zadra, Vukovara i Splita. Širokim karakterom ona je toliko narasla da s pravom može nositi naziv likovna kolonija, a uključivanjem i međunarodnih slikara dobila je i internacionalni oblik.

Osim u ovom domu, ova kolonija radit će se i na dva lokaliteta. U OŠ Banija, gdje većina korisnika doma pohađa školu, oslikat će zidove i zamijeniti one stare, neugledne grafite. Druga lokacija je kuća na Gazi gdje će 60-ak slikara, koliko ih je danas akreditirano, oslikati unutrašnji prostor u kojem će uskoro biti smješten ženski odjel.

Sudionici i mentori kolonije su iz svih dijelova Hrvatske, a mi smo odlučili saznati od ovog simpatičnog slikara iz Zadra, na koji način on doživljava ovakav susret.

Stoga ako je gledanje prvi početak, svaki pogled na ovoj koloniji bit će vrijedan!