Posađeni jorgovani uz Šetalište grada Vukovara

KARLOVAC – Svjetski dan planeta Zemlje tvrtka Zelenilo obilježila je sadnjom drvoreda mladih stabala jorgovana. Radi se o jednoj fazi uređenja Šetališta grada Vukovara, a posađeno je 18 sadnica. Prvo stablo posadio je gradonačelnik Damir Jelić koji je i izabrao jorgovane koji simboliziraju zaljubljene, a želja je da ih na Šetalištu bude što više. Smisao je vratiti život i na šetalištu postaviti klupe te potaknuti jednu novu karlovačku priču, kazao je gradonačelnik i dodao da je inspiracija bila pjesma Darka Domijana “Ulica jorgovana”.