Općina Žakanje proslavila svoj dan

ŽAKANJE – U općini Žakanje odrađen je čitav niz infrastrukturnih projekata, osim asfaltiranja cesta, vodovoda, javne rasvjete, te uređenja mrtvačnica, centar općine obnovljen je u potpunosti, a sagrađena je i sportska dvorana pokraj osnovne škole, rekao je između ostalog načelnik Nikola Sopčić na proslavi Dana općine.

Prije 22 godine osnovana je općina Žakanje, od tada do danas napravljeno je puno, od gospodarstva, poljoprivrede, odgoja i obrazovanja, briga se vodi o svima od najmlađih do onih starijih, poručeno je sa svečane sjednice. Ciljevi su i dalje visoki, a moguće ih ostvariti samo suradnjom, kako općine i subjekata na njenom području, tako i županije.

Načelnik Sopčić stoga se osvrnuo na priče oko ukidanja malih općina.

U Žakanju smatraju da su u 22 godine opravdali svoje postojanje, svako selo u općini ima asfalt, gotovo svi priključak na vodovod, većina ima javnu rasvjetu, svako novoizgrađeno groblje mrtvačnicu, izgađen je novi općinski centar, tako se tu nalazi niz sadržaja potrebnih mještanima.

Ovaj prostor ima velike mogućnosti za razvoj turizma, kako lovnog i ribolovnog, tako i svih ostalih grana, a na tome će se intenzivno raditi ubuduće.