KABA

Posljednji je dan predaje zahtjeva za upis u vrtić i jaslice

KARLOVAC – Još samo danas možete predati zahtjev za upis u jaslice ili vrtić.

Bez obzira u koji od postojećih 11 gradskih vrtićkih objekata želite upisati svoje dijete, važno je znati da zahtjev ne možete predati u više objekata, nego samo na dvije lokacije – a to su Dječji vrtić Četiri rijeke i vrtić Grabrik. Dokumentaciju predajete na Turanj ako dijete prijavljujete za smještaj u vrtiću Četiri rijeke, Bubamara, Dubovac, Švarča, Banija ili Rakovac, te u Grabrik ako ste na zahtjevu za upis zaokružili vrtić Gaza, Grabrik, Novi Centar, Ledo ili Park.

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu, a u poludnevni program primat će se djeca od navršene 3 godine.

Rang-lista djece koja će biti primljena, bit će objavljena krajem svibnja.