Počele se primati kandidacijske liste za izbore Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

KARLOVAC – Pripadnici nacionalnih manjina 31. svibnja izaći će na birališta kako bi izabrali svoje predstavnike i vijeća nacionalnih manjina. Kandidacijske liste mogu se predati u nadležna izborna povjerenstva koja su formirana još 1. svibnja, a do sada nije pristigla ni jedna lista, pa se zainteresirani mole da to učine što prije jer je rok do 12. svibnja.

Na razini Karlovačke županije biraju se članovi vijeća za bošnjačku i srpsku nacionalnu manjinu, u Karlovcu za albansku, bošnjačku i srpsku nacionalnu manjinu, u Ogulinu i Slunju za srpsku nacionalnu manjinu te u Općinama Barilović, Josipdol, Krnjak, Plaški, Saborsko za srpsku, u Cetingradu za bošnjačku, a u Vojniću za srpsku i bošnjačku nacionalnu manjinu. Predlagatelji mogu biti udruge nacionalnih manjina ili najmanje 20 pripadnika nacionalnih manjina u općinama, odnosno 30 u gradovima ili 50 u županiji, pojasnio je predsjednik Županijskog izbornog povjerenstva Ivan Perković.

Za područje Karlovačke županije izabrano je županijsko izborno povjerenstvo, koje se nalazi u Vraniczanyevoj broj 4 te se svakim radnim danom može doći predati liste i saznati više o izborima, ali i ovjeriti izjave o prihvaćanju kandidature. Imenovana su i gradska te općinska povjerenstva koja ove radnje provode na području JLS. Sve informacije možete pronaći na www.izbori.hr ili na brojevima telefona 601-328 i 666-171.

Do sada se nitko nije javio sa prijedlogom svojih kandidacijskih lista, stoga Perković poziva zainteresirane da to učine što prije.