Dubovčaki dobili kompostere i učili o važnosti kompostiranja

KARLOVAC – Zainteresirani Dubovčaki sinoć su osim sudjelovanja na edukativnoj tribini o komopstiranju imali priliku dobiti vlastiti komposter i na taj način se uključiti u rješavanje problema otpada. Naime kompostiranjem na Borlinu koji je prvi ušao u projekt tvrtke Čistoća za 17 tona je smanjena količina otpada na Ilovcu.

Kompostiranjem odgovorno i aktivno sudjelujemo u rješavanju problema otpada, odnosno sami recikliramo oko trećine svojih otpadaka, time smanjujemo volumen otpada i rasterećujemo odlagališta, ali i smanjujemo onečišćenja tla, vode i zraka i povećavamo kakvoću tla i okoliša. Čistoća je stoga nakon pilot projekta u Kranjčevićevoj ulici kompostere podijelila i na Borlinu.

Na Dubovcu su nakon edukativne radionice zainteresiranim građanima podijeljeni komposteri, a najavljeno da će se s ovim načinom gospodarenja otpadom nastaviti jer je to način kako se otpad sprječava u samom nastanku.

Prilikom odabira gradskih četvrti gdje se započinjalo s projektom odlučeno je da prvi budu Borlin i Dubovac jer tu postoji tradicija kompostiranja, koje je neopravdano zaboravljeno, kazao je voditelj razvoja Čistoće Marijan Butković.

Kompostirati moramo, prvenstveno zbog sebe, da ne zatrpamo Ilovac koji mora izdržati do 2018. godine, poručio je Butković.