Toplana traži radnike, ali samo za stručno osposobljavanje

KARLOVAC – Nakon gradske uprave, i gradske tvrtke primaju nezaposlene mlade osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Gradska toplana otvorila je natječaj za radno mjesto referenta za pravne i kadrovske poslove. Potrebna je viša stručna sprema, zvanje upravni pravnik. Uskoro će na isti način otvoriti natječaje za zvanja inženjer strojarstva s visokom ili višom stučnom spremom, ekonomist s višom stručnom spremom, kao i za obrtničko zanimanje Instalater grijanja i klimatizacije.

Životopise i zamolbe potrebno je osobno predati na urudžbeni zapisnik.