Dani draganića

Informacije mladima od sada dostupnije putem info bicikla

KARLOVAC – Kada je u sklopu izrade Gradskog programa za mlade grada Karlovca provedeno istraživanje među ciljanom skupinom, porazan rezultat bio je da čak 80 mladih smatra da nije dovoljno informirano o temema od njihova interesa. Samo 20 posto sudionika istraživanja izjasnilo se da informacija ima dovoljno i da su im dostupne.

Kako bi povećali razinu informiranosti mladih, udruga Carpe Diem pokrenula je kampanju “Ti imaš pitanje – mi nudimo odgovor” u sklopu koje je predstavila električni info bicikl i info portal za mlade. Info bicikl je mobilna info točka koja će kretanjem na mjestima gdje se okupljaju mladi, mladima pružiti informacije o temama od njihova interesa – licem u lice. Info portal donosit će vijesti i kalendar događanja od interesa za mlade na razini Karlovačke županije.

Projekt “Lokalni info centar za mlade” udruga Carpe diem provodi u suradnji s Gradom Karlovcem, koji ga sufinancira iznosom od 30 tisuća kuna. Projekt sufinancira i Ministarstvo socijalne politike i mladih, a sam električni info bicikl kojime će volonteri Carpe Diema kružiti najfrekventnijim lokacijama proizvod je karlovačke tvrtke ENA, te kao takav predstavlja dobar primjer suradnje između privatnog i civilnog sektora.