U Plaškom održana edukacija u sklopu projekta „Jedan, dva, tri uključi se i ti”

PLAŠKI – Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena” provodi EU projekt jačanja kapaciteta za organizacijski razvoj i razvoj volonterizma na području Karlovca i općine Plaški „Jedan, dva, tri uključi se i ti”.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge vlade RH u iznosu od 199.280 kn. Tijekom provođenja projekta organizirana je edukacija za sedam volontere iz Karlovca i općine Plaški o „Organiziranju zajednice”. Cilj edukacije bio je upoznavanje polaznika edukacije sa radom u zajednici uz uključivanje analitičkih i planskih alata, te inter-personalnih i zagovaračkih sposobnosti polaznika.

Edukacija je obuhvatila teorijski i praktičan rad s polaznicima, prijenos osnovnih znanja i vještina rada u zajednici, s naglaskom na anglo-američku tradiciju socijalnog rada, kao i praktične vježbe: anketiranje najistaknutijih pojedinaca lokalne zajednice radi procjene potreba, održavanje tiskovne konferencije u izvođenju polaznika edukacije, razrada i prezentacija aktivnosti budućih projektnih prijedloga.