Žene u sportu nisu u istom položaju kao muškarci

KARLOVAC – Žene u sportu nisu u istom položaju kao muškarci, još uvijek se više novca ulaže u muški sport, a na vodećim mjestima u klubovima i sportskim organizacijama nalaze se većinom pripadnici “jačeg” spola. Kako bi se to promijenilo prije osam godina osnovana je Komisija za žene u sportu Hrvatskog olimpijskog odbora.

Na godišnjoj bazi Komisija organizira seminar koji za cilj ima upoznati javnost s položajem žena u sportu. Ove godine, sedmi po redu seminar održan je u Bjelovaru, a tema je bila: “Područje sporta kao sigurno mjesto za žene i djevojke”. Raspravljalo se o zaštiti od različitih oblika nasilja kojem su u sportu ponajviše izvrgnute maloljetnice. Nasilje u sportu može biti prepoznatljivo i skriveno.

U skriveno nasilje, koje se može nazvati i ekonomskim nasiljem spadaju pripreme sportašica, kao i nagrade za osvojene rezultate. Pristup sportskoj infrastrukturi se isto može okarakterizirati kao svojevrsni oblik nasilja prema djevojkama i ženama. Medijska šutnja na ponekad izvanredne rezultate žena sportašica predstavlja diskriminaciju, a samim time i oblik nasilja.

Najprepoznatljiviji i najvidljiviji oblik nasilja koga pronalazimo i u području sporta su psihičko i fizičko nasilje. Uz tu grupu prepoznatljivih, svakako treba istaknuti seksualno nasilje. Neravnopravnost spolova uz model patrijarhalnog društva baza je za nesigurnosti za žene u sportu, kaže koordinatorica Komisije za Karlovačku županiju Marina Capan.

Grad Karlovac ima izrađenu Strategiju razvoja sporta u kojem su svoje mjesto našle i žene. Do 2020. godine situacija bi se trebala promijeniti, odnosno povećati broj žena na vodećim pozicijama u klubovima i ostalim tijelima, jer je to detektirano kao jedan od velikih problema, kazala je Capan.

Krenulo se i u izradu letaka kojima se želi educirati najmlađe – djecu u vrtićima i školama, ali i njihove roditelje, o važnosti sporta, ali i ravnopravnosti.